Provincial Government of Bulacan

PHOTO RELEASE – LAST BICC COVID-19 PATIENT

LAST BICC COVID-19 PATIENT. Dr. Hjordis Marushka Celis (right) together with some doctors and staff of the Bulacan Infection Control Center, sends home the last COVID-19 patient of the facility, a 45-year old man, after two years of treating and caring for patients who got affected by the deadly virus.

Kasama ang mga duktor at ilang staff ng Bulacan Infection Control Center, inihatid na palabas ni Dr. Hjordis Marushka Celis (kanan) ang kahuli-hulihang pasyente ng COVID-19 sa pasilidad, isang 45 taong gulang na lalaki, matapos ang dalawang taong paggagamot at pag-aalaga sa mga pasyenteng tinamaan ng nakamamatay na virus.