Provincial Government of Bulacan

Bulacan steps up in preserving Bulacan’s heritage

CITY OF MALOLOS – In a bid to preserve Bulacan’s heritage, the Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office will virtually hold a two-day “Seminar-Workshop on Protecting Heritage Churches in Bulacan” come September 13 and 14, 2021 and “Pambansang Kumperensya sa Bulacan” on September 13-15, 2021 which will tackle ‘Ang Pagtatagpo ng Kabihasnan at Sibilisasyon’, as part of Singkaban Festival 2021 celebration.

Some of the topics to be discussed are Conserving Beauty and Theology in Heritage Churches; Five External Environments of Historic Preservation and the Process of Architectural Restoration; Visions of Heaven, In Full Circle: Project Kisame after 8 Years; and Conservation and Maintenance of Heritage.

During the seminar, there will also be a film showing about churches in Bulacan, workshop and open forum.

Resource speakers will be coming from the National Historical Commission of the Philippines, Grupo Kalinangan Inc., Committee for the Cultural Heritage of the Church and The Order of Augustinian Recollects.

Governor Daniel R. Fernando encourages Bulakenyos to tune in on PHACTO’s Facebook page at https://www.facebook.com/PhactoBHH to learn more about the province’s treasures.

“Ang lahat ng tungkol sa kasaysayan ay ating kayamanan. Ito’y bahagi ng kung ano tayo ngayon. At ang bawat ngayon natin ay isinusulat din sa kasaysayan na siyang babalikan naman ng mga nasa hinaharap. Kaya, sama-sama tayong sumulat, sama-sama tayong gumawa ng kasaysayang pakikinabangan at kapupulutan ng aral hindi lang ngayon, kundi maging hanggang sa mga susunod na panahon,” Fernando said.

Meanwhile, the three-day Pambansang Kumperensya sa Bulacan will feature ‘Ang Sierra Madre Archeological Complex’, Yerbas Remedios para Enfermedades and Ang Taklan at Katutubong Teknolohiya for their first session.

The second session will be composed of topics on ‘Parokya Pueblo sa Laguna Noong Ika-16 na Dantaon’, ‘Batis sa Kasaysayan ng Bulacan’ and ‘Paggamit ng Batis sa Pamamaraang Online’.

On the third and final day, a paleography course or the study of historic writing systems will be launched. The speakers will present the ‘Ang mga Dokumentong Calderon Enriquez tungkol sa Pag-aalsang Tagalog, 1745’ and ‘Introduksyon sa Teknik ng Paleograpiya’.

An open forum on Restorations of Heritage Structures will also be held after the paleography course. ###